[mtitle]HOW TO SHOP[/mtitle]

[quicksteps style="how_to_shop"]

[quickstep number="1" color="#CD2122"] Login or create new account. [/quickstep]

[quickstep number="2" color="#CD2122"] Review your order. [/quickstep]

[quickstep number="3" color="#CD2122"] Payment & FREE shipment [/quickstep]

[/quicksteps]

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support [ @ ] website.com . Thank you!

[mtitle]SHOWROOM HOURS[/mtitle]

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

Utwórz konto

*

*

*

*

*

*

Nie pamiętam hasła

*

Informacja dla Gości

Informacja dla Gości skierowanych przez ZUS

 • Rehabilitacja odbywa się przez 6 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku w dwóch cyklach zabiegowych- przed południem i po południu, a w soboty w jednym cyklu zabiegowym – przed południem.
 • Czas trwania turnusu wynosi 24 dni kalendarzowe
 • ZUS ponosi całkowity koszt rehabilitacji leczniczej osób kierowanych, łącznie z kosztami zakwaterowania, taksy klimatycznej, wyżywienia oraz przejazdu z miejsca zamieszkania do ośrodka rehabilitacyjnego i z powrotem (najtańszym środkiem komunikacji publicznej, z uwzględnieniem przysługującej ulgi na przejazd danym środkiem transportu)
 • Lekarz prowadzący leczenie decyduje o zabiegach leczniczych.
 • Zabiegi rozpoczynają się nie wcześniej niż o 8.30.
 • Ośrodek zapewnia zakwaterowanie od pierwszego do ostatniego dnia turnusu.
 • Ośrodek decyduje o kwaterowaniu w poszczególnych pokojach i nie prowadzi rezerwacji miejsc. Istnieje możliwość skorzystania, w miarę wolnych miejsc, z przyjazdu dzień wcześniej (koszt 120 zł/osoba). 
 • Liczba wolnych miejsc w pokojach 1- osobowych jest ograniczona.
 • Ośrodek zapewnia całodzienne wyżywienie od pierwszego dnia turnusu (od śniadania) do ostatniego dnia turnusu (do kolacji)
 • Ośrodek zapewnia prześcieradło do zabiegów fizykalnych.
 • Ośrodek zapewnia ręczniki kąpielowe oraz bieliznę pościelową.
 • Ośrodek zapewnia czajnik elektryczny w każdym pokoju.
 • Dodatkowo płatne w recepcji obiektu: usługa telewizyjna i niestrzeżone miejsca postojowe (ilość miejsc ograniczona, brak rezerwacji).
 • Ośrodek zapewnia bezpłatny przejazd pomiędzy ośrodkiem Uzdrowisko Uniejów Park, a przystankiem PKS znajdującym się w Uniejowie na ulicy Kilińskiego. Konieczność transportu należy zgłosić najpóźniej na 2 dni przed przyjazdem do ośrodka pod nr tel. 63 288 89 59. 
 • Po przyjeździe należy zapoznać się z Regulaminem Ośrodka, znajdującym się w widocznym miejscu na tablicy informacyjnej. Sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych normuje umowa z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

Informacje dla Gości skierowanych przez NFZ

 • Dzień pobytu na leczeniu w Sanatorium Uzdrowiskowym, rozpoczyna się o godzinie 14:00 pierwszego dnia pobytu (od obiadu) a kończy się o godzinie 12:00 ostatniego dnia wyznaczonego na skierowaniu (ostatni posiłek - śniadanie). 
 • Czas trwania leczenia wynosi 21 osobodni.
 • Ośrodek zapewnia prześcieradło do zabiegów fizykalnych.
 • Ośrodek zapewnia ręczniki kąpielowe oraz bieliznę pościelową.
 • Ośrodek zapewnia czajnik elektryczny.
 • Istnieje możliwość skorzystania, w miarę wolnych miejsc, z przyjazdu dzień wcześniej (koszt 120 zł/osoba).
 • Dodatkowo płatne w recepcji obiektu: usługa telewizyjna i niestrzeżone miejsca postojowe (ilość miejsc ograniczona, brak rezerwacji).
 • Skierowany na leczenie częściowo pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia (zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia) oraz opłaca opłatę uzdrowiskową (w wysokości 5zł za dobę -  z opłaty zwolnione są osoby niewidome i ich przewodnicy - wymagane potwierdzenie na podstawie legitymacji z symbolem 04-0).
 • W przypadku skrócenia pobytu z innych przyczyn, niż wymienione poniżej:
  • leżących po stronie sanatorium,
  • z powodu choroby kuracjusza, która uniemożliwia kontynuowanie pobytu,
  • z przyczyn niezależnych od kuracjusza, w tym udokumentowanej choroby lub śmierci członka najbliższej rodziny i osoby pozostającej pod opieką świadczeniobiorcy;                                                                                Kuracjusz zobowiązany jest do uiszczenia odpłatności za każdy dzień skróconego pobytu: 150 zł/dzień.
 • Sanatorium nie prowadzi rezerwacji miejsc. 
 • Pokoje 2-osobowe przydzielane są w pierwszej kolejności małżeństwom.
 • Należy zabrać ze sobą: skierowanie z NFZ, dowód osobisty, posiadaną dokumentację lekarską, przyjmowane na stałe leki.
 • Po przyjeździe należy zapoznać się Regulaminem Sanatorium, który znajduje się w widocznym miejscu na tablicy informacyjnej.
 • Ośrodek zapewnia bezpłatny przejazd pomiędzy ośrodkiem Uzdrowisko Uniejów Park, a przystankiem PKS znajdującym się w Uniejowie na ulicy Kilińskiego. Konieczność transportu należy zgłosić najpóźniej na 2 dni przed przyjazdem do ośrodka pod nr tel. 63 288 89 59. 
 • Sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych normuje umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia
TOP